Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Cennik egzaminów na prawo jazdy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.
Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151), pobiera się opłatę w wysokości:

Lp. Kategorie Uprawnień Teoretyczny Praktyczny Razem
1 AM 30 zł 140 zł 170 zł
2 A1, A2, A 30 zł 180 zł 210 zł
3 B 30 zł 140 zł 170 zł
4 T, B1, C1, D1 30 zł 170 zł 200 zł
5 C 30 zł 200 zł 230 zł
6 D - 200 zł 230 zł
7 B + E - 200 zł 200 zł
8 C+E, C1+E, D1+E, D+E 30 zł 245 zł 245 zł
9 pozwolenie 30 zł 125 zł 155 zł


W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu:

 • zwiększa się o 50% - w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,
 • zmniejsza się o 50% dla opłaty za egzamin praktyczny - jeżeli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego.

  Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.

  W przypadku gdy na wniosek osoby wyznaczono termin egzaminu łączonego (teoria i praktyka w tym samym dniu), a osoba ta uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego to nie może ona przystąpić do egzaminu praktycznego. W celu ponownego przystąpienia do egzaminu, osoba jest zobowiązana do wniesienia pełnej opłaty za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny.

  Opłaty zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.


  Wróć na górę
 • Materiały do szkolenia

  Informacje ogólne

  Wymagane dokumenty
  Proces szkolenia
  Egzamin wewnętrzny
  Egzamin teoretyczny
  Cennik egzaminów
  Kategorie prawa jazdy
  Europejskie regulacje
  Konwencja Wiedeńska
  Kodeks drogowy
  Znaki drogowe
  Taryfikator mandatów
  Dozwolone prędkości
  Rejestracja pojazdów
  Wyposażenie OSK
  Adresy WORD

  Kategoria A, A1, A2, AM

  Plac manewrowy
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  Kategoria B

  Plac manewrowy
  Jazda po łuku
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  © OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010