Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Plac manewrowy dla kategorii A, A1, A2, AM

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r.


Zadania egzaminacyjne

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

Kryteria:

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
    a) poziom oleju w silniku
    b) poziom płynu chłodzącego
    c) poziom płynu hamulcowego
    d) poziom płynu w spryskiwaczach
    e) działanie sygnału dźwiękowego
    f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych
    g) działanie świateł mijania
    h) działanie świateł drogowych
    i) działanie świateł hamowania "STOP"
    j) działanie świateł cofania
    k) działanie świateł kierunkowskazów
    l) działanie świateł awaryjnych
    m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a.e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f.m. W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

2) upewnienie się o możliwości jazdy:
    a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
    b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
    c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

3) dodatkowo dla kategorii A, A1:
    a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
    b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika
    c) podparcie motocykla na podpórce


2. Slalom (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami)


SCHEMAT PLACU MANEWROWEGO


Wymiary placu manewrowego:

Kategorie
a b d r R
A i A1 6,5 m 2,0 m 3,0 m 1,5 m 3,5 m

Kryteria:

1) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków
2) upewnianie się o możliwości skręcenia


3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu


SCHEMAT PLACU MANEWROWEGO


Wymiary placu manewrowego:

Kategorie
a szerokość pasa α - progi min. i max
A i A1 co najmniej półtora długości
pojazdu egzaminacyjnego
3,0 m 2,5 - 5,5

Kryteria:

1) Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.
2) Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.


Wróć na górę
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010