Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Kodeks drogowy

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(publikacja: tekst jednolity na podstawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530 z dnia 1 kwietnia 2011 r.)

Dział I.
Przepisy ogólne (art. 1-2)

Dział II.
Ruch drogowy

 • Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3-10)
 • Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11-15)
 • Rozdział 3. Ruch pojazdów (art. 16-34)
        - Oddział 1. Zasady ogólne
        - Oddział 2. Włączanie się do ruchu
        - Oddział 3. Prędkość i hamowanie
        - Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
        - Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie
        - Oddział 6. Wyprzedzanie
        - Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu
        - Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
        - Oddział 9. Holowanie
        - Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie
        - Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
 • Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35-37)
 • Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach (art. 38-65i)
        - Oddział 1. Przepisy porządkowe
        - Oddział 2. Zatrzymanie i postój
        - Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych
        - Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
        - Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

  Dział III.
  Pojazdy

 • Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów (art. 66-70)
 • Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (art. 71-80)
 • Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów (art. 80a-80e)
 • Rozdział 2b. Badania oryginalności pojazdu
 • Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów (art. 81-86)

  Dział IV.
  Kierujący

 • Rozdział 1. Uprawnienia do kierowania (art. 87-100)
 • Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)
 • Rozdział 2. Szkolenie i egzaminowanie (art. 101-115)
 • Rozdział 2a. Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy
 • Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116-121)
 • Rozdział 4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami (art. 122-128)

  Dział V.
  Kontrola ruchu drogowego

 • Rozdział 1. Uprawnienia Policji i innych organów (art. 129-131)
 • Rozdział 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych (art. 132-134a)
 • Rozdział 3. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami (art. 135-140a)

  Dział Va.
  Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 140b-140l)

  Dział VI.
  Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 141-152)
  Notatka: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym


  Wróć na górę
 • Materiały do szkolenia

  Informacje ogólne

  Wymagane dokumenty
  Proces szkolenia
  Egzamin wewnętrzny
  Egzamin teoretyczny
  Cennik egzaminów
  Kategorie prawa jazdy
  Europejskie regulacje
  Konwencja Wiedeńska
  Kodeks drogowy
  Znaki drogowe
  Taryfikator mandatów
  Dozwolone prędkości
  Rejestracja pojazdów
  Wyposażenie OSK
  Adresy WORD

  Kategoria A, A1, A2, AM

  Plac manewrowy
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  Kategoria B

  Plac manewrowy
  Jazda po łuku
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  © OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010