Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Kategorie prawa jazdy

KATEGORIA - A
wiek:
18 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia:
motocykl
warunki:
-
inne:
prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania motocyklem z przyczepą lekką

KATEGORIA - A1
wiek:
16 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia:
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
warunki:
-
inne:
-

KATEGORIA - B
wiek:
18 lat.
uprawnienia:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
warunki:
-
inne:
Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką do 750 kg. Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 r.) mówi, że do pojazdów samochodowych kategorii "B", wymienionych w załącznikach 6 (Krajowe prawo jazdy) i 7 (Międzynarodowe prawo jazdy) do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów);

KATEGORIA - B+E
wiek:
18 lat.
uprawnienia:
pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)
warunki:
posiadanie prawa jazdy kategorii B
inne:
Prawo jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E

KATEGORIA - B1
wiek:
16 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia:
trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
warunki:
-
inne:
Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką

KATEGORIA - C
wiek:
18 lat
uprawnienia:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
warunki:
Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
inne:
Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.

KATEGORIA - C+E
wiek:
18 lat
uprawnienia:
pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
warunki:
posiadanie prawa jazdy kategorii C
inne:
-

KATEGORIA - C1
wiek:
18 lat
uprawnienia:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
warunki:
Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
inne:
Prawo jazdy kategorii C1 uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką

KATEGORIA - C1+E
wiek:
18 lat
uprawnienia:
zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
warunki:
posiadanie prawa jazdy kategorii C1
inne:
-

KATEGORIA - D
wiek:
21 lat.
Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
uprawnienia:
autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
warunki:
Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
inne:
Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką

KATEGORIA - D+E
wiek:
21 lat.
uprawnienia:
pojazdem określonym w kategorii D, łącznie z przyczepą
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami), lub pojazdem wolnobieżnym
warunki:
-
inne:
Prawo jazdy kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E

KATEGORIA - D1
wiek:
21 lat.
Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
uprawnienia:
autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą),
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
warunki:
Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B
inne:
Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką

KATEGORIA - D1+E
wiek:
21 lat.
uprawnienia:
zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
warunki:
posiadanie prawa jazdy kategorii D1
inne:
-

KATEGORIA - T
wiek:
16 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia:
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym
warunki:
-
inne:
ciągnikiem rolniczym można przewozić dzieci w ciągniętej przyczepie, jeśli uprawniona osoba posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres, co najmniej 2 latWróć na górę
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010