Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Hamowanie awaryjne kat. A, A1

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych.

 • obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe,
 • w przypadku kategorii A1 i A prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
 • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

  Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator informuje kursanta, że w ruchu miejskim będzie wykonywany manewr hamowania awaryjnego i ustala sygnał (słowo hamuj, stop lub inne), na który osoba egzaminowana wykona manewr.

  Osoba egzaminowana po usłyszeniu sygnału HAMUJ, STOP lub inne wybrane do wykonania manewru hamowania awaryjnego powinna:

  a. energicznie nacisnąć na pedał hamulca
  b. kontynuować manewr aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie
  c. w ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, wcisnąć sprzęgło w celu nie dopuszczenia do unieruchomienia silnika,
  d. po zatrzymaniu, upewnić się o możliwości jazdy i kontynuować jazdę.
 • Materiały do szkolenia

  Informacje ogólne

  Wymagane dokumenty
  Proces szkolenia
  Egzamin wewnętrzny
  Egzamin teoretyczny
  Cennik egzaminów
  Kategorie prawa jazdy
  Europejskie regulacje
  Konwencja Wiedeńska
  Kodeks drogowy
  Znaki drogowe
  Taryfikator mandatów
  Dozwolone prędkości
  Rejestracja pojazdów
  Wyposażenie OSK
  Adresy WORD

  Kategoria A, A1, A2, AM

  Plac manewrowy
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  Kategoria B

  Plac manewrowy
  Jazda po łuku
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  © OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010