Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Wyposażenie Ośrodków Szkolenia Kierowców

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Dziennik Ustaw rocznik 2005 nr 217. Data publikacji: 31 października 2005 r. poz. 1834
Termin wejścia w życie - 10 stycznia 2006 r.

Szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami może prowadzić przedsiębiorca, jednostka wojskowa, jednostka resortu spraw wewnętrznych oraz szkoła, która posiada:

 • lokal biurowy przeznaczony do obsługi osób i przechowywania dokumentacji:
  oznaczony nazwą i adresem ośrodka lokal biurowy przeznaczony do obsługi osób i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia kierowców,

 • co najmniej jedną salę:
  a) o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2, wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu, oświetloną, ogrzewaną i przewietrzaną, odizolowaną od innych pomieszczeń, toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali,
  b) jeżeli w sali, prowadzone jest szkolenie jednocześnie dla więcej niż 20 osób, to powierzchnię tej sali zwiększa się o 1 m2 - dla każdej szkolonej osoby powyżej 20.

 • utwardzony plac manewrowy:
  a) wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, umożliwiający wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu),
  o powierzchni:
  co najmniej 120 m2 - przy szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1,
  co najmniej 180 m2 - przy szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub T
  b) powinien posiadać nawierzchnię asfaltową, betonową lub kostkową,
  c) wyposażony w pachołki i tyczki o łącznej wysokości co najmniej 2m,
  d) umożliwiający jazdę tramwajem na odcinku o długości co najmniej 100 m - przy szkoleniu w zakresie pozwolenia,
  e) jeżeli z placu manewrowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, korzysta w trakcie szkolenia jednocześnie więcej niż jeden pojazd, to powierzchnię określoną:
  - w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1, zwiększa się o co najmniej 50 m2, dla każdego dodatkowego pojazdu,
  - w zakresie prawa jazdy kategorii C, C1, D, D1, B+E, C+E, zwiększa się o co najmniej 100 m2, dla każdego dodatkowego pojazdu.

 • co najmniej jeden pojazd:
  a) dopuszczony do ruchu, przystosowany do nauki jazdy, spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy określonej w zaświadczeniu o wpisie do rejestru działalności regulowanej będącej zakresem szkolenia,
  b) pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnętrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie - z wyjątkiem motocykli, przyczep i tramwajów,
  c) litery i cyfry występujące w napisie powinny mieć wysokość co najmniej 6 cm.

 • wyposażenie dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi techniki, zawierające co najmniej:
  a) tablicę do pisania,
  b) makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,
  c) tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące:
  - zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,
  - zasady kierowania pojazdem,
  - podstawowe czynności kontrolno-obsługowe,
  - zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
  - obowiązujące teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów,
  - urządzenia umożliwiające korzystanie z pomocy określonych w lit. b i c.


  Wróć na górę
 • Materiały do szkolenia

  Informacje ogólne

  Wymagane dokumenty
  Proces szkolenia
  Egzamin wewnętrzny
  Egzamin teoretyczny
  Cennik egzaminów
  Kategorie prawa jazdy
  Europejskie regulacje
  Konwencja Wiedeńska
  Kodeks drogowy
  Znaki drogowe
  Taryfikator mandatów
  Dozwolone prędkości
  Rejestracja pojazdów
  Wyposażenie OSK
  Adresy WORD

  Kategoria A, A1, A2, AM

  Plac manewrowy
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  Kategoria B

  Plac manewrowy
  Jazda po łuku
  Jazda po mieście
  Hamowanie awaryjne
  Ocena egzaminatora

  © OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010