Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B   Szkoła Dobrej Jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B Tel: 609 824 511   Szkoła dobrej jazdy „AS” w Śremie: kategoria AM, A i B
STRONA GŁÓWNA INFO OFERTA I CENNIK MATERIAŁY DO SZKOLENIA KONTAKT
Plac manewrowy dla kategorii B, B1, B+E

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.
Termin wejścia w życie - 19 stycznia 2013 r.Zadania egzaminacyjne dla wszystkich zdających

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Kryteria:

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
    a) poziom oleju w silniku,
    b) poziom płynu chłodzącego,
    c) poziom płynu hamulcowego,
    d) poziom płynu w spryskiwaczach,
    e) działanie sygnału dźwiękowego,
    f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
    g) działanie świateł mijania,
    h) działanie świateł drogowych,
    i) działanie świateł hamowania "STOP",
    j) działanie świateł cofania,
    k) działanie świateł kierunkowskazów,
    l) działanie świateł awaryjnych,
    m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a.e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f.m. W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.
    - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
    - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
    - w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylna szybę obszar przestrzeni za pojazdem
    - zagłówki powinny być ustawione blisko za głowa na wysokości głowy

3) dodatkowo dla kategorii B+E:
    a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku
    b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
    - podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę
    - cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia
    - regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia)
    - dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem
    - podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona


FOTOGRAFIE SILNIKÓW POJAZDÓW UŻYWANYCH NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM:
- AVEO
- CITROEN-C3
- CLIO
- CORSA
- MICRA
- PUNTO
- PANDA
- YARIS


2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu


SCHEMAT PLACU MANEWROWEGO


Wymiary placu manewrowego:

Kategorie a b c d e f r R
B i B1 30,5 m 3,0 m 27,5 m 6,0 m 9,0 m 5,0 m 6,0 m 6,0 m
B+E 32,0 m 4,0 m 25,0 m 16,5 m 23,5 m    -    15,0 m 12,0 m

Kryteria:

1) pozycja początkowa pojazdu - w polu zatrzymania pojazdu

2) upewnienie się o możliwości jazdy
    a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
    b) ocena sytuacji wokół pojazdu

3) płynne ruszenie
    a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony
    b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

4) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z technika kierowania przez tylna szybę pojazdu i lusterka

5) dla kategorii B+E:
    a) płynna jazda do przodu pasem ruchu
    b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu

7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek

8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
    a) w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu
    b) w przypadku kategorii B+E w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania


3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu


SCHEMAT PLACU MANEWROWEGO


Wymiary placu manewrowego:

Kategorie a szerokość pasa α - progi min. i max
B i B1 co najmniej półtora długości pojazdu egzaminacyjnego

3,0 m 2,5 - 5,5
B+E co najmniej długość zespołu pojazdów egzaminacyjnych 3,5 m 2,5 - 5,5

Kryteria:

1) Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
    - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.


4. Zadania dla kategorii B+E do losowania

Poz. Nr zestawu Zadania Kategoria
1 1 Parkowanie skośne
(wjazd przodem - wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe
(wjazd tyłem - wyjazd przodem)

B+E
2 2 Parkowanie prostopadłe
(wjazd przodem - wyjazd tyłem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
B+E


Kryteria dla zestawu 1:

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10

2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

3) w czasie wykonania zadania:
    a) możliwa jedna korekta toru jazdy
    b) pojazd nie może:
    - wyjechać poza określony obszar wjazdu
      - naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko
      - potrącić pachołków lub tyczek

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska


Kryteria dla zestawu 2:

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10

2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy

3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy
b) pojazd nie może:
- wyjechać poza określony obszar wjazdu
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

5) przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
6) osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go


Wróć na górę
Materiały do szkolenia

Informacje ogólne

Wymagane dokumenty
Proces szkolenia
Egzamin wewnętrzny
Egzamin teoretyczny
Cennik egzaminów
Kategorie prawa jazdy
Europejskie regulacje
Konwencja Wiedeńska
Kodeks drogowy
Znaki drogowe
Taryfikator mandatów
Dozwolone prędkości
Rejestracja pojazdów
Wyposażenie OSK
Adresy WORD

Kategoria A, A1, A2, AM

Plac manewrowy
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

Kategoria B

Plac manewrowy
Jazda po łuku
Jazda po mieście
Hamowanie awaryjne
Ocena egzaminatora

© OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców / SDJ Szkoła Dobrej Jazdy AS Śrem - uczymy jeździć już od 2010